MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   ALERJİ TESTİ
 
ALERJİ ve RN ALLERGY TEST

Bağışıklık sisteminin görevi; vücuda giren yabancı maddelere ve hastalık etkenlerine karşı vücudu korumaktır. Eğer bu sistem çeşitli nedenlerle şaşırıp, gelen uyarıları yanlış değerlendirir ve kendisi için zararlı olmayan maddelere karşı da reaksiyon vermeye başlarsa, ortaya çıkan tabloya alerji (Aşırı Duyarlılık) adı verilir.

Alerji yapan maddelere genel olarak alerjen adı verilir. Vücuda bir alerjen girdiği zaman, vücut antikor adı verilen bağışıklık maddeleri üretir. Alerjide üretilen antikorlar IgE ve IgG tipindedir. Ayrıca alerjenler kanda bulunursa, akyuvarların bazı türleri (Eozinofil) ve solunum, sindirim kanalları ile ciltte bulunan bazı hücreler (mast hücreleri) uyarılır. Bunun sonucunda histamin adı verilen madde salgılanır. Tahriş edici olan histamin, damarların genişleyip dokuların şişmesine (ödem) ve tahrişine neden olur.

*Ciltteki reaksiyonu; kaşıntılı kızarıklar (ürtiker)
*Gözde; conjuktivit, batma ve sulanma
*Burunda;  tıkanıklık, salgı artışı ve aksırık
*Solunum yolunda; nefes darlığı, öksürük, balgam ve hırıltılı solunum
*Sindirim sisteminde; kramp tarzında ağrı, ishal ve kusma gibi belirtilerdir.

Alerji çok şiddetli ve tüm vücudu etkileyecek şekilde gelişirse, damarlar genişlediği için tansiyon düşmesi ve şok, ayrıca solunum güçlüğü ile öldürücü olabilen anaflaksi tablosunun doğmasına yol açabilir.

Her alerjen kendisine özel İgE ürettiği için bir kişide sadece belirli maddelere karşı alerji bulunabilirse de, çoğu zaman alerjik yapılı bir bünyede, birden fazla maddeye karşı alerji bulunabilir.

Alerjen maddelerin tespitinde iki yöntem geliştirilmiştir.

  1. İntradermal deri testi
  2. Serolojik alerji testleri 

İntradermal deri testi; uygulama açısından birçok zorlukları içermektedir. Hayvanın genel anesteziye alınması, göğüs bölgesinin traş edilmesi, test uygulaması yapılmadan uzun süre önce, testi etkileyebilecek ilaç uygulamalarından kaçınılması ve maddi olarak hayvan sahibine önemli bir yük getirmesi şeklinde sıralanabilir.
Serolojik alerji testleri; Radioallergosorbent test (RAST), Enzyme-Linked Immunosorbent assay (ELISA) ve liquid - pahse immunoenzymatic assay testleri olup, serumda alerjen spesifik Ig E'nin seviyesini reaktif olarak tespit eden 3 testtir. RAST ve ELISA'da solid bir substrata, test edilmiş allerjenler bağlanır. Liquid phase immunoenzymatic yöntemde hastanın serumu ile belirlenmiş allerjen karıştırılır. Bu metod insanlarda yanlış pozitif reaksiyon oluşma ihtimalini azalttığını göstermektedir.
Serolojik ve intra dermal deri testi sonuçları arasındaki farklılık, teknik ve sensitivite gibi faktörlerle açıklanabilir.

Serolojik alerji testleri kan serumundan yapılması nedeniyle, uygulama açısından, kan alma dışında hayvana hiçbir acı verilmemesi ve test sonuçlarının kısa sürede elde edilmesi nedeniyle Veteriner hekim'ede büyük kolaylık sağlamaktadır.

Kliniğimizde uygulamaya başladığımız RN Allergy Test,  dolaşımda bulunan alerjen spesifik immunoglobulin E (IgE)'nin köpek serumundan kantitatif değerlendirmesini yapan bir immunoblot tekniğidir.
Diğer in-vitro alerji testlerinden farklı olarak Tip I alerjinin belirlenmesini sağlar. Bu spesifik duruma bağlı olarak veteriner hekim, hastalık hakkında daha kesin bir şekilde öngörüde bulunabilir ve alerjinin doza bağlı gelişen durumunu daha iyi anlayarak daha etkili bir tedavi stratejisi geliştirebilir. Teste on yedi adet değişik alerjene ait parametre bakılmakta olup, üretici firma tarafından geliştirilecek olan kitler ile bu sayı artırılabilecektir.                                                                                                               

Ülkemizde RN Alergy Test uygulaması ilk kez hastanemizde uygulanmaya başlamıştır.