MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   EKOKARDİYOGRAFİ
 
PET  SAĞLIĞINDA  EKOKARDİOGRAFİ

   Ülkemizde pet hayvanlarının sağlığı konusundaki gelişmeler ne yazık ki yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak ilerlememektedir. Bunun en önemli nedeni; gerek kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin yetersizliği, gerekse maliyetinin yüksekliğidir. Aynı zamanda bu konuda uzman veteriner hekim ve yardımcı personel azlığı veya hiç olmaması da önemli bir faktördür.
   Özellikle kalp hastalıkları, yetmezlikler ve buna bağlı olarak gelişen böbrek hastalıklarının teşhisinde uygulanan Ultrasonografik yaklaşımlar, yurtdışında   25-30 yıl öncesinden başlamasına rağmen Türkiyede ki gelişimi çok yenidir ve ilk defa kliniğimizin öncülüğünde başlatılmışdır.
Ülkemizde ilk kez 5 yıl önce başlatmış olduğumuz ULTRASONOGRAFİ ile EKOKARDİOGRAFİ çekimleri ve teşhis metotları,  bu konuda uzman eşliğindeki çalışmalar çok olumlu bir seyir izlemiştir. Özellikle bu süreçte sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler izlenerek, RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ ile EKOKARDİOGRAFİ ÇEKİMLERİ uygulamaya konulmuş ve kalp hastalıklarının tanısında ileri bir adım atılmıştır.
Bu konuda hastanemizde yapılan çalışmalar, geçmişte  üniversitelerimize bile yol gösterici olmuştur.
   Veteriner kardiyoloji alanında doğan boşluğun giderilmesi konusundaki klinik çalışmalarımız, beşeri uzmanlarında yardımlarıyla gelişerek devam etmektedir. 

 
NEDEN KALP MUAYENESİ GEREKLİDİR?
 • Kalbin dört odacığını ve bu odacıklar arasındaki ilişkiyi belirlemek
 • Kalp atım hızını ve ritmini belirlemek
 • Ventriküler duvarlar ile interventriküler septumun hareketlerini değerlendirmek
 • Her bir odacığın sistol ve diastoldeki boyutlarını ve duvar kalınlıklarını belirlemek
 • Odacıkların içinde veya myokarda yayılmış kitlelerin olup olmadığına bakmak
 • İnteratrial ve interventriküler septumun bütünlüğünü muayene etmek
 • Hem yapı hemde fonksiyon bakımından atrioventriküler kapakçıkları, muskulus papillarisleri ve korda tendineaları incelemek
 • Sağ ve sol ventriküllerin çıkış alanlarını belirlemek, perikard boşluğundaki sıvı yada kitleleri araştırmak
 • Epikard ve perikard kalınlığını belirlemek, perikard boşluğundaki sıvı yada kitleleri araştırmak
 • Kalp yetmezliğinin nedenlerini araştırmak.
 
>EKOKARDİOGRAFİ İLE KALP HASTALIKLARININ TEŞHİSİ

Ekokardiografi yöntemleri ile, kongenital ve edinsel kalp hastalıklarının tanısı yüksek güvenilirlik ile doğru olarak yapılabilmekte, ayrıca hastanın sağaltıma verdiği cevap da  incelenebilmektedir.

Kongenital kalp hastalıkları

 1. Patent ductus arteriosus
 2. Aortik stenoz
 3. Pulmoner stenoz
 4. ASD ( atrial septal defekt)
 5. VSD (ventriküler septal defekt)
 6. Fallot tetralojisi
 7. Atrioventriküler kapakların dis-plazisi
 8. Mitral ve triküspital prolapsus

Edinsel kalp hastalıkları

 1. Mitral kapak hastalıkları
 2. Triküspital kapak hastalıkları
 3. Endokarditis
 4. Bakteriyel endokarditis
 5. Kardiyomyopati
 6. Droflariasis (kan paraziti)
 7. Aort ve pulmoner kapak hastalıkları
 8. Perikardial effuzyonlar, ekokardiografi ile tanınabilmektedir