MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   HİPOTİROİDİZM
 

Hipotiroidizm köpeklerde en sık rastlanan hormonel problemdir. Tiroid bezleri göğüs bölgesinde bir H harfi şeklinde yerleşmişlerdir ve iki farklı tiroid hormonu T3 ve T4ü sentezlerler. T3, hormonun aktif formudur ve dolaşımdan dokulara geçen inaktif T4 dokularda T3'e dönüşür. T4'ün bir kısmı, dolaşımda proteinler tarafından taşınır ve dokular tarafından absorbe edilemez. T3'e dönüşen, proteine bağlı olmayan serbest T4'dür.
T4'ün üretimi hipofiz bezi tarafından düzenlenir. Hipofiz bezi TSH'sı (Tiroidi Stimüle Edici Hormon'u) üretir. T4 düzeyi düştüğünde, hipofiz bezi tiroid bezini stimüle ederek daha fazla T4 üretimini sağlar.
Hipotiroidizm, tiroid hormonlarının eksikliğidir. Tiroid bezlerinin immun kaynaklı yıkımlanmasından, doğal atrofisinden, gıdai iyod eksikliğinden kaynaklanabilir ya da doğmasal olabilir. Köpeklerde nedeni genelde tiroid bezlerinin immun kaynaklı yıkımlanması ya da bezlerin doğal atrofisidir.
Vücuttaki hemen her hücre tiroid hormon düzeylerinin düşmesinden etkilenebilir. Bu nedenle tiroid hormonu yetersizliklerinde birden fazla sistemde problemler ortaya çıkar.

 
 
 

Nedenleri

Nedenleri ile ilişkili olarak Hipotiroidizm üç grupta irdelenir.

 
1) Primer Hipotiroidizm

   Olguların %90'ında primer Hipotiroidizm vardır. Primer Hipotiroidizm olgularının %50'sinin nedeni, lenfositik tirioditis diğerleride idopatik atrofiden kaynaklanır.
   Neoplastik yıkımlanma durumunda hormonlar genelde inaktiftir. Tümör invazyonu ile tiroid bezlerinin tamamen yıkımlanmasını takiben Hipotiroidizm şekillenir.

 
2) Sekonder Hipotiroidizm

   TSH sekresyonu baskılanmıştır. Doğmasal olabileceği gibi, hipofiz kökenli ya da glikokortikoidler ile uygulanmalarını takiben %5 oranında olgular şekillenmiş olabilir.

 
3) Tersier Hipotiroidizm

   TSH sekresyonunun azalmasıyla karakterizedir. T4 ün T3'e dönüşümünde hata olabilir. Ancak bu durum ne insanlarda ne de hayvanlarda bildirilmiştir. T3 ün düşük T4 ün normal olması da genellikle "Sick E uthyroid" sendromu ya da ilaçlarla ilişkilidir.

 

SEMPTOMLAR

 

Dermatolojik belirtiler

1- Bilateral simetrik allopesia şekillenir. Allopesia lokal olabilir ve genellikle basınç altında kalan bölgelerden ya da kuyruktan başlar. (sıçan kuyruk) . Baş ve ekstremitelerde allopesia şekillenmez.
2- Abdomenin ventralinde komedonlar gözlenir.
3- Sekonder enfeksiyon gelişmediyse, kaşıntı olmaz.
4- Sekonder pyoderma ile ilişkili olarak deride kötü koku vardır.
5- Deride kuruma ile beraber obesite, letarji, anemi görülebilir.
6- Bazı dokularda özellikle kalınlaşma - mix ödem şekillenir.
7- Deride meydana gelen kıvrımlar yüze trajik bir ifade verir.
8- Seruminöz otitis şekillenir.
 

Reprodüktif belirtiler

1- Dişilerde östrus periyodu düzensizdir. Jinekomasti şekillenir.
2- Erkeklerde belirti yoktur.
 

Kardiovasküler belirtiler

Bradikardi, aritmi, arteroskleroz

 

Oküler belirtiler

Corneal lipid birikimi, Corneal ülserasyon

 

Nöromuslüler belirtiler

Güçsüzlük, periferal polineuropati, facial paraliz

 

Kongenital kretizm

Dwarfizim, iştahsızlık, letarji, diş değişiminde gecikme, alopesia, epifiz displazisi

 

Laboratuar bulguları

1- Hematoloji: normositik, normokromik, nonrejeneratif anemi
2- Biyokimyasal bulgular:  serum kolesterol düzeyinde yükselme