MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   İVP
 

IVP (İntravenous Pyelogram)

   Damar yolundan kontras madde verilerek böbreklerin, ureterlerin ve üriner sistemin x-ray ile kontrolüdür. Bu yöntem ile böbreklerin yapısı, filtrasyon yeteneği, çalışma kapasiteleri ve üriner sistem damarlarının kontrolü yapılır.

   Üriner sisteme ait kanda yapılan fonksiyon testleri ve ultrasonografik yöntemlere ek olarak yapılan IVP uygulamaları ile kesin tanısal yaklaşımlar kliniğimizde uygulanmaktadır.