MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   KUDUZ (RABİES,RAGE,LYSSA)
 

   Tüm Dünya'da hayvanlardan insanlara geçebilen (zoonoz) en tehlikeli hastalık olarak kabul edilen kuduz; Avrupa,Güney Batı Asya,Afrika ve Amerika kıtalarında son yıllarda yeniden artış göstermiştir. Ancak İngiltere,Avusturalya ve Kıbrıs gibi ülkeler, ada olma özellikleri nedeni ile korunabilmişlerdir.
İnsanlarda görülen kuduz vakaları ve hayvanlardaki hastalığa karşı açılan savaşta çok çaba gösterilmesine karşın WHO"Dünya Sağlık Örgütü"her yıl tüm dünyada çocuklar başta olmak üzere, binlerce insanın kuduz vakalarından tedavi gördüğünü bildirmektedir. 2001 yılında, 114 ülkenin resmi istatistik rakamlarına göre 4.273 kuduz vakası bildirmiştir. Aslında bu rakamlar tedavi gören (aşılamaya alınan) hasta insanların gerçek sayısının çok altındadır.
Kuduz viral bir enfeksiyon olup, çoğunlukla salyadan yaraya bulaşan ve bu yolla oluşan bir virüs encephalit'idir. Bu hastalığa bütün sıcak kanlı hayvanlar duyarlı olup, kuluçka süresi 1-3 ay olmakla birlikte, 10 gün ile 8 ay arasında değişebilir.

HASTALIĞIN BULAŞMASI:Kuduz virüsü sağlam deriden ve mukozalardan (ağız, burun ve vajina vb.) geçmez ve giremez. Ancak taze, küçük sıyrıklar etkenin girmesine uygun ortam sağlayabilir. İnsanlarda sindirim yoluyla bulaşma tespit edilememiş, hatta deneysel olarak dahi enfekte edilememiştir. Burada mide özsuyunun asiditesinin virüsü öldürmesi ilginç olup, birçok ülkede kuduz bir hayvanın et ve sütünü bilmeyerek, çiğ olarak yiyip içenlere aşı uygulamaya gerek görülmez.
Solunum yollarından pratikte kuduz etkeninin alınması mümkün olmamakla birlikte, kuduz virüsü taşıyan yarasaların bulunduğu mağarada kalan insanların, solunum yoluyla virüsü alabildikleri ve öldükleri saptanmıştır. Yarasaların bu hastalığa yakalanmalarına karşın ölmemeleri ve hastalığı çevreye yaymaları, bu hayvanların bulundukları ortamların ve yaralamalarının önemini ortaya koymaktadır.
Kuduz virüsü,hasta hayvandan diğer hayvanlara ve insanlara genellikle ısırıkla geçer. Hasta hayvan salgısındaki virüs, ısırık yerinde açılan ve zedelenmiş olan sinir uçlarından girer. Bunun dışında hayvanın salyası ile bulaşık tasma ve malzemeler vasıtasıyla bulaşma olabilir. Ayrıca kedilerin tırnakları sürekli olarak salyası ile temasta olduğundan, kuduz kedi tırmalamaları hastalığın bulaşmasını sağlayabilir.
Köpek ve kedilerde kuduz belirtilerinin başlaması ile hayvanın ölümü arasında geçen süre 8-10 gündür. Bu nedenle kuduzdan şüpheli veya kuduz aşısı bulunmayan hayvanlar müşahade altına alınmalıdır. 5.günde kuduz belirtileri göstermeyen bir hayvanda kontaminasyon (bulaşma) ihtimali çok azdır. 15.gün yaşamakta olan hayvanda ise mevcut değildir. WHO sadece 8 günlük bir müşahade devresini tavsiye etmektedir.

TEŞHİS:
Hastalığın kesin teşhisi, hayvanın ölümünden sonra beyin dokusundan alınan parçalarda histolojik araştırma ve virüs izolasyonu ile yapılmaktadır.

İNSANLARDA TEDAVİ:
1.Lokal Tedavi; vakaların hepsinde yaralar ve ısırıklar sabunlu su ile dikkatlice ve uzun süre yıkanır. Daha sonra Quarterner Amonium bileşikleri, eter veya alkol tatbik edilir. Bu tedavi ısırılmadan hemen sonra tatbik edildiği taktirde çok etkilidir.
2 Genel Tedavi; bulaşmanın ağırlığına göre aşılama ve serum uygulanır