MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   KÜLTÜR ve ANTİBİYOGRAM
 

   Mikrobiyal ve mucoral  hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kültür ve antibiyogram, hastalık etkeninin identifiye edilmesi ve en uygun antibiyotik veya ilacın  kullanılmasına olanak sağlar.
   Hastanemiz laboratuvarında  buyyon, kanlı agar, SDA gibi spesifik kültür yöntemleri ile mikrobiyal ve mantar ekimleri yapılır.
   Antibiyogram için 16 adet sabit disk, 8 adet sistematik antibiyogram diskleri kullanılır.
   Mantar enfeksiyonlarında, inkübasyon sonrası kesin identifikasyon ile tanı konur.