MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   LABORATUVAR BULGULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
 
 
 

*** Muayene için gelen hayvanlarda oluşan heyecan sonucu epinefrin sonucu kanda hiperglisemi oluşur.

*** Eğer stres glukokortikoid salınımıyla birlikte olursa özellikle köpeklerde "stres lökogram" şekillenir. Ayrıca hayvanda glikoz düzeyi artmıştır.

LİPEMİ

*** Kimyasal analizler için örneklerin alınmasından 8-12 saat önce hastanın aç bırakılması ideal durumdur. Alınan örneğin "lipemik" olması durumunda kan değerlerinde şu değişiklikler görülür:

-amilaz(şiddetli lipemide azalır)
-albumin ve total protein azalır   
-kalsiyum, glikoz, fosfor, bilurubin seviyeleri artar

*** Tranklizan kullanılması durumunda: plazma protein konsantrasyonu ve eritrosit sayısı azalır.

---ALT, AST, ALP, SAFRA ASİTLERİ, GLİKOZ, KREATİNİN, KALSİYUM, FOSFOR
ARTAR

---ALBUMİN, TOTAL PROTEİN, SODYUM, KLOR, POTASYUM, AMİLAZ
AZALIR

HEMOLİZ

Spektrofotometrik absorbansla direk ilgili olabilir ve enzimatik reaksiyonların pH'sını değiştirir. Eritrositlerdeki konsantrasyonu serumdan yüksek olan maddelerin (AST; LDH) konsantrasyonları yükselir.

-Fibrinojen değerleri yükselir.

-Fizyolojik olarak mümkün olmayan referans değerlerden yüksek MCHC değerleri hemolizin bir göstergesidir.

İn-vivo olarak şekillenmiş bir hemoliz varsa hemoglonbinüri olmalıdır. Hemoglobinürinin olması uygunsuz bir şekilde kan örneklerinin alınmasıve taşınmasına bağlı olarak gelişen in-vitro hemolizi gösterir.

---ALT, AST, GLİKOZ, ALBUMİN, KALSİYUM, FOSFOR, KREATİN KİNAZ,AMİLAZ,
ARTAR

---KREATİNİN, ALP, SODYUM, KLORİD, POTASYUM, SAFRA ASİTLERİ,
AZALIR

HİPERBİLİRUBİNEMİ

Şiddetli hiperbilirubinemi artefakt nedeniyle yanlış-düşük serum kreatinin konsantrasyonuna neden olur. Serum elektrolit ölçümlerinde yanlış-yüksek değerlere neden olabilir.

---ALP, FOSFOR, TOTAL PROTEİN, KLORİD,
ARTAR
---KREATİNİN, MAGNEZYUM, 
AZALIR