MERAK ETTİKLERİNİZ PET OTEL MÜZE KANUNLAR
::: SAĞLIK KÖŞESİ   >   TETANOZ
 
   Evcil hayvanlarda ve insanlarda Colostridium Tetani isimli bakteri tarafından meydana getirilen, aşırı duyarlılık, tüm iskelet kaslarında spazmlarla karakterize, tedavi edilmeyen vakalarda ise ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bu etkenle duyarlılık derecesi; At, İnsan, Koyun, Keçi, Sığır, Köpek ve kediler şeklinde sıralanmakta olup kuşlar ve tavuklar dirençlidir. Tetanoz hastalığı tüm dünyada görülmesine rağmen sıcak iklim kuşaklarında yoğun, ılıman iklim bölgelerin de ise sporadik olarak seyretmektedir. Hastalık etkeni; doğada sporlar şeklinde özellikle de gübre, balçık, toprak ve oksijen bulunmayan paslı metal ortamlarında yoğun olarak bulunmaktadır.
    CI. Tetani sporları çok dayanaklı olup, 100 oC'de (kaynayan suda) 40-60 dakikada ve 105 oC' de 3-15 dakikada ölürler. Kimyasal dezenfektanlar sporlar üzerinde etkili olup, %5 Fenol 15 saat'te % 0,1 Civa perklorid 6-7 gün içinde öldürür.        
    Etkene ait sporlar, oksijen bulunmayan ortamlarda üremeye başlar ve vücuda giriş bölgelerinde toksin sağlamak suretiyle hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Sporlar hayvan vücuduna çeşitli yaralardan; özellikle çivi batması, paslı metal parçaları veya pisipisi otu ile oluşan yaralardan, diş değişim dönemindeki diş yaraları, doğum esnasındaki göbek kordonu yolu ile kısırlaştırma kuyruk keseme operasyonları, göz yaralanmaları, cam kesmesi ile meydana gelen yaralardan girebilir. Normal dokuda sporlar üremez ve mide-bağırsak özsuyunun toksinler üzerinde nötralize edici etkisi bulunmaktadır. Derin veya düzensiz yara yüzeyleri ve anaerobik (Oksijensiz) ortam, yara içerisinde sporların üremesine ve toksinlerin salınmasına neden olur. Toksinler yara bölgesindeki sinir uçlarını bloke ederek kaslarda spazmlar oluşmasına neden olur. Çok yoğun bir toksin salınımı var ise vücuda yayılarak tüm iskelet kaslarında spazmlara ve kasılmalara yol açar. Hastalığın klinik belirtileri yaralanmadan 5- 20 gün arasında ortaya çıkar. Hafif şiddetli olgularda genellikle yara bölgesindeki kaslarda titreme, kasılma ve spazma oluşur. Orta şiddetli olgularda kulakların dikleşmesi, kuyruğun kaldırılması, sert bir yürüyüş pozisyonu ve yüz kaslarında kontraksiyonu meydana gelir. Hastalığın ilerlemesi ile hayvan tamamen yatmış, extremiteler (kol ve bacaklar) gerilmiş durumdadır. Sonuçta solunum yetersizliği sonucu ölüm meydana gelir.
 

TEDAVİ

   Veteriner hekim tarafından yara tedavisi ve genel tedavi uygulanır.
 

KORUNMA

 *  Köpeklerde ve diğer hayvanlarda, insanlarda olduğu gibi tetanoz antitoxini ile aktif bir bağışıklık sağlanır.
 *  İlk aşılama yapıldıktan bir ay sonra ikinci uygulama yapılır.
 *  Üçüncü uygulama bir yıl sonra yapılır.
 *  Sonraki booster uygulamaları her üç yılda bir tekrarlanır.

 

Hastanemizde ,1996 yılından beri aşı programı çerçevesinde köpeklere tetanoz aşısı uygulanmaktadır.

 
AŞILAR
*  Pasteur Merıal  Tetanus sera 300  serum
*  Pasteur Merıal  Tetanus sera 1000 serum
*  Pasteur Merıal tetapur  (Tetanoz Aşısı)
*  C. serum Company  Tetanus Toxoid (Aşı)
 

LITERATÜR

*  Carter, G.R. (1973) Diagnostic precedures in Veterinary microbiolojy.2nd. Edition. Charles C. Thomas, Puplishers, Springfield.
*  Cruıckshank, R, Dugit, J.P. Mormion, B.P. and Swain, R.H.A (1975) Medical Microbiology.
*  Güven, S. (1972) Anserob Mikroorganizmalar ve Bakteriyolojik Muayene. Pendik Vet.Kont.Enst.Yay No:4 İstanbul
*  Prevot, A.R. (1955) : Biologie des maladies dues aux anaerobies.Edition medicales Flammarion, 22, rue de Vangirard. Paris
*  Nelson, R.W. and Couto C.G. (1992) : Disordes of Locomotion. In : Essantials of Small Animal Internal Medicine (Ed: Robert W. Reinhardt) PP. 745-746